TaiChi Chuan

TaiChi – Chuan sistemi, milattan Önce 2600 yılında efsanevi Sarı İmparator zamanında ortaya çıkmıştır. Aslında kaynaklar bu konu hakkında azdır. Çünkü ilk zamanlarda sistem nesilden nesile aktarılıyordu. Yani ailenin içinde saklı kalıyordu. Böylece küçük ayrıntılarla gizlilik içinde öğretilebiliyordu.

Bir efsaneye göre ihtiyar biri kuşla çaresiz bir yılanın savaşına şahit olmuş. Yılan yumuşak hareketlerle kuşun kuvvetli vuruşlarını savuşturmuş, sağlam gagası, tırnaklarından kendine korumuş ve sonunda onu yenmiş. Buradan yola çıkarak doğadan öğrenecek çok şeyin olduğu görülmüştür. Suyun taşı delmesi, yaprakların rüzgâra karşı direnmesi vb. Bunun sonucunda yumuşak hareketlerin serte hareketlere karşı üstün olduğu fark edilmiştir.

TaiChi-Chuan hem sağlık için hem de kendinizi korumak için kullanılabilir. Ancak çalışma şekli değişiklik gösterir. Her iki şekilde de ortak olan nefes alma tekniklerinidir. Doğru solumak hastalıkların çabuk tedavisi çabuklaştırdığı gibi birçok hastalığında tekrarlanmasını önler.

Kendini korumak için yapılan çalışmalar da nefes alıp verme teknikleri ile atak ve savunma, yani çeşitli vuruş ve bloklar çalışılır.