Meditasyon

Meditasyon, bir şey üzerinde derin ve kapsamlı bir şekilde düşünmek demektir. Bir şeyin asıl gerçeğine kavuşmak amaç ve umuduyla, zihne dolan gereksiz fikirleri geri göndererek, o anda cevap beklenen sorunun açıklığa kavuşturulmasına çalışmaktır.

Meditasyon size (var oluşun anlamı ve sizin var oluştaki yerinizle ilgili içgüdüsel bir bilme durumu olan) aydınlanmayı getirecektir. Aydınlanmayla birlikte, var oluşla tam bir barış içinde bulunan kendi ‘varlığı merkezi’nizi bulursunuz. Dış dünyada sürekli bir gerilim sizi mutsuz kıla bilecek son derece gergin durumlar yaşanır ama içinde Merkez’inizde yalnızca bir barış durumu vardır.

Meditasyon sonucunda var oluşun düşmanınız değil dostunuz olduğunu ve yaşama karşı bir şenliğe dönüştürme bilgeliğini keşfedeceksiniz.