Siak Lak Hang

Sadece Buda Manastırında öğretilen bir dövüş sistemdir. Bu sistemi öğrenmek uzun yıllar alır. Bu nedenle öğrenci fiziksel ve ruhsal olarak çok dayanıklı bir yapıya, sağlam bir iradeye ve sınırsız bir öğrenmeye isteğine sahip olmalıdır. Siak Lak Hang kelime olarak Kaplanın Uzun Kuyruğu anlamına gelir. Sistem temel olarak hayvan harekelerine dayanır. Birçok hayvanın nasıl avlandıklarını, avcılara karşı kendilerini nasıl savunup doğa nasıl hayatta kaldıklarının uzun yıllar boyunca incelenmesinden ortaya çıkmıştır.

İçinde kedi, kaplan, panter, yılan, turna, ayı, maymun stillerini barındırır. Doğadaki çeşitliliği bir cinsin farklı türdeki hayvanları kapsadığını göz önüne alırsak sistem de aynı adı taşıyan farklı stiller vardır. Öğrenilmesi çok zordur. Çünkü diğer sistemlerde yumruklarla, kapalı elle yapılan teknikler daha fazladır. Parmaklarla yapılan teknikler az ya da olmayabilir. Siak Lak Hang’da ise hayvanların pençeleriyle yapılan hareketleri insan eline uygulanmaktadır.İnsanın parmakları güçlü olursa vücuda güçlü olur. düşüncesinden yola çıkarak parmaklar üstünde yapılan birçok denge hareketleri ve kültürfizik hareketleri çalışılmalıdır. Denge hareketlerinde çok uzun süreler durulabilmelidir.

Bununla birlikte hayvanların duruş ve yürüyüş şekilleri de çalışılmaktadır. Bunun için öğrencinin vücudunun esnek, fiziksel ve ruhsal zorluklara dayanıklı olması gerekir. Esneklik çalışarak kazanılabilinir. Zor alan antrenmanlara başlama yaşına göre vücudun kas ve doku yapısının tekrar biçim aldırmak için geçen sürenin değişmesidir. Fiziksel güç düzenli ve uzun süreli tekrarlarla kazanılabilir. Zor alan vücudun ihtiyacı olan besin ve uykunun aynı zamanlarda giderilmesi ve bedenin kendi yani düzenine girmesini sağlamaktır. Esas zorluğu ruhsal açıdan kişinin kendiyle barışık olmasını sağlamaktır. Öğrenci çevreden kaynaklanan zarar verici davranışlar karşısında moralini bozmamalı, duygusal olarak mutluluk ve haz almasını sağlayan hareketlerde kontrolünü kaybetmemelidir.

Bir dövüş sisteminin öğrenilmesi insana bağlıdır. Her bir tekniği bir kelimeyle eşleştirdiğimizi farz edelim ve bunu dil olarak insanlara öğrettiğimizi. Birçok insan düzgün anlamlı cümleler kurarak birbirleriyle anlaşabilir. Ama kimileride cümleleri kurarken kullandıkları kelimelere dikkat etmezler. Konuşular ama dediklerinin hiçbir anlamı olmaz. Ne kendilerini ifade edebiliriler nede diğer insanları anlayabilirler. İşte bu yüzden bir dövüş sisteminde de ne kadar teknik bilindiği önemli değildir. Önemli olan bir tekniği kavramak, en hızlı ve en yavaş şekillerde, her ortamda kullanabilmektir. Bir stili öğrenebilmek demek o hayvan gibi olmak, onun gibi avlanıp, uyumak hatta en önemlisi onun gibi yaşamak demektir. Bu yüzden antrenmanların doğada geçen kısmı büyük önem taşır.

Çünkü stil sizi ancak o zaman kabul eder ve teknikler düzgün yapılmaya başlanır. aynı zamanlarda giderilmesi ve bedenin kendi yani düzenine girmesini sağlamaktır. Esas zorluğu ruhsal açıdan kişinin kendiyle barışık olmasını sağlamaktır. Öğrenci çevreden kaynaklanan zarar verici davranışlar karşısında moralini bozmamalı, duygusal olarak mutluk ve haz almasını sağlayan hareketlerde kontrolünü kaybetmemelidir.

Bir dövüş sisteminin öğrenilmesi insana bağlıdır. Her bir tekniği bir kelimeyle eşleştirdiğimizi farz edelim ve bunu dil olarak insanlara öğrettiğimizi. Birçok insan düzgün anlamlı cümleler kurarak birbirleriyle anlaşabilir. Ama kimileride cümleleri kurarken kullandıkları kelimelere dikkat etmezler. Konuşular ama dediklerinin hiçbir anlamı olmaz. Ne kendilerini ifade edebiliriler nede diğer insanları anlayabilirler. İşte bu yüzden bir dövüş sisteminde de ne kadar teknik bilindiği önemli değildir. Önemli olan bir tekniği kavramak, en hızlı ve en yavaş şekillerde, her ortamda kullanabilmektir. Bir stili öğrenmek demek o hayvan gibi olmak, onun gibi avlanıp, uyumak hatta en önemlisi onun gibi yaşamak demektir. Bu yüzden antrenmanların doğada geçen kısmı büyük önem taşır. Çünkü stil sizi ancak o zaman kabul eder ve teknikler düzgün yapılmaya başlanır.